logotyp

technické potápění

Pokročilé potápění s nitroxovými směsmi

Tento kurz je navržen tak, aby dále rozšiřoval a rozvíjel znalosti potápěče v používání EANx dýchacích směsí v prostředí rekreačního potápění. Dále pak rozvíjí dovednosti ve vodě a nabízí potápěčům lepší porozumění potápění s dýchací směsí EANx.

Kurz zahrnuje použití směsí EANx do maximální hodnoty PO2 1,5.
Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do 42 metrů a k dekompresním ponorům s maximálním dekompresním časem 15 minut.
Požadavky:

Kvalifikace IANTD EANx Diver a IANTD Deep Diver a minimálně 30 doložených ponorů nebo zkušenosti, které instruktor potápění uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.
Musí být minimálně 15 let věku s autorizací rodiče nebo právního zástupce nebo minimálně 18 let věku bez nutnosti autorizace rodičem nebo právním zástupcem.

Technický potápěčský kurz

Tento kurz je určen pro výcvik potápění do hloubek od 30 metrů do maximálně 51 metrů (dle volby instruktora) s použitím různých směsí. Kurz dále rozšiřuje znalosti v používaní směsí, poskytuje veškeré znalosti o limitech použití směsí EANx a nabízí používání směsí EANx a kyslíku pro dekompresi.

Znalosti a dovednosti tohoto kurzu jsou více než dostatečné k provádění ponorů do hloubky 54 metrů.
Požadavky:

Kvalifikace IANTD Advanced EANx Diver.
Minimálně 100 doložených ponorů, z toho minimálně 30 do hloubek pod 27 metrů nebo zkušenosti, které instruktor potápění uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.
Minimální dolní věková hranice je 18 let.

Potápění s normoxickým trimixem

Tento kurz je určen pro výcvik potápění do hloubek od 39 metrů do maximálně 60 metrů, při použití vzduchu do 39 metrů. Trimix v těchto hloubkách poskytuje možnost snížení hloubkového opojení.

Znalosti a dovednosti tohoto kurzu jsou více než dostatečné k provádění ponorů s Trimixem do hloubky 60 metrů.
Požadavky:

Kvalifikace IANTD Advanced EANx Diver. Potápěči s kvalifikací Technical Diver mají výjimky uvedené v bodě C.
Minimálně 100 doložených ponorů, z toho minimálně 30 do hloubek pod 27 metrů nebo zkušenosti, které instruktor potápění uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu.
Minimální dolní věková hranice je 18 let.

Rekreační potápěč s trimixem

A. Účel

1. Tento kurz umožňuje sportovním potápěčům použití specializovaných pro prodloužení ponorů
s maximální hodnotou END 12 až 24 metrů. Potápěč může použít buď speciální tabulky nebo počítač.

2. IANTD Recreational Trimix Diver kvalifikace může být vyučována jako samostatný kurz nebo v
kombinaci s různými pokročilými specializačními kurzy IANTD.

3. Tento kurz kvalifikuje potápěče používat směsi rekreačního trimixu do maximální hloubky 30 metrů
(nebo hlouběji dle předešlé kvalifikace). Ponory musí být bezdekompresní.


B. Předpoklady

1. Kvalifikace Advanced Open Water nebo ekvivalentní, kvalifikace EANx Diver. Kurz EANx Diver může být
s kurzem Recreational Trimix Diver spojen.

2. Minimálně 15 doložených ponorů.

3. Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 18 let
bez souhlasu opatrovníka.

CCR potápěč s trimixem

Kvalifikace IANTD full Trimix Diver a CCR diver na jakéko-li značce rebreatheru v systému IANTD .

Minimálně 100 doložených ponorů, z toho minimálně 30 do hloubek pod 27 metrů nebo zkušenosti, které instruktor potápění uzná jako dostatečné pro absolvování tohoto kurzu, hlavně zkušenosti s potápěním s CCR.
Minimální dolní věková hranice je 18 let.

Potápěč s trimixem

Kurz Trimix je moderní výukový program, který Vás atraktivní formou naučí bezpečné potápění při použítí hypoxických směsí.

Po úspěšném absolvování potápěčského kurzu budete oprávněni:

- potápět do maximální hloubky 110 metrů
- účastnit se kurzů Expedition Trimix Diver
- účastnit se potápěčských akcí, zájezdů a expedic
- plnit u nás Trimixové hypoxické směsy
- půjčovat si potápěčské vybavení
- využívat klubové výhody
- uplatňovat slevy na nákupy

Nezapomeňte! Absolvováním kurzu Trimix diver se Vám otvírá cesta za pohádkovým dobrodružstvím. Kde ostatní konči tak teprve vy začínate.

IANTD Central Europe s.r.o.
Za potokem 46/4, 106 00 Praha 10
IČ: 457 91 597, DIČ: CZ45791597
E-mail: iantd@iantd.com
www.iantd.cz, www.iantd.com Zásady ochrany osobních údajů


IANTD Facebook
PL IANTD
Home IANTD
IANTD Central Europe s.r.o. , email: iantd@iantd.cz, +420 603 433 023
EN IANTD
New Cave Diving Navigation

Created by © 2012-2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign