rekreacyjne kursy

kurs nurkowania Open Water Diver

Dyplom  OWD

Dyplom OWD

Kurs ten jest pierwszym spotkaniem nurka ze światem poodwodnym. podczas kursu, wykonywane są ćwiczenia pozwalajace na zapoznanie sie z procedurami bezpieczeństwa potrzebnymi do nurkowania.
Po kursie nurek może nurkować do glebokosci 18m. oraz przystąpić do następnych poziomów stopni nurkowych, takich jak Nitrox

kurs OWD Nitrox

Kurs OWD  Nitrox jest pośrednim kursem zaawansowanym nurkowania rekreacyjnego. Kurs ten kwalifikuje nurkow do przebywania na głębokosci 30m.
Wymagania:
Poziom nurek OWD
Minimalny dolny wiek 15 lat za zgodą rodzica lub opiekuna,
12 lat dla juniorskich kwalifikacji nurkowych , zgoda rodzica lub opiekuna jeet obowiązkowa.

Potápění s nitroxovými směsmi

Tento kurz je postaven tak, aby poskytl sportovním potápěčům bezpečnější dýchací plyn, se kterým si mnohem lépe užijí ponory v rozmezí 12 až 39 metrů. Potápěči si mohou vybrat mezi potápěním se směsí podle EANx tabulek nebo se potápět konzervativně s použitím vzduchových tabulek či počítačů.

IANTD EANx Diver kvalifikace může být vyučována jako samostatný kurz nebo v kombinaci s různými pokročilými specializačními kurzy IANTD.
Kurz zahrnuje použití směsí EANx v rozmezí 21% až maximálně 40% kyslíku.
Požadavky:

Kvalifikace Open Water Diver.
Musí být minimálně 15 let věku s autorizací rodiče nebo právního zástupce nebo minimálně 12 let věku na kvalifikaci junior diver nebo minimálně 18 let věku bez nutnosti autorizace rodičem nebo právním zástupcem.

Potápěčský průvodce

Tento kurz je navržen tak, aby přinesl odpovědný výcvik osobám, které si přejí dohlížet na IANTD potápěče. Patří sem IANTD Open Water Diver, IANTD EANx Diver, IANTD Advanced EANx Diver a IANTD Deep Diver. Divemaster může učit kurz Snorkel Skin Diver. Po úspěšném zvládnutí celého obsahu kurzu může divemaster učit kurz IANTD OW Free Diver. Pokud má divemaster i kvalifikaci Recreational Trimix nebo Advanced Recreational Trimix, může dohlížet i při těchto kurzech.

IANTD Divemaster může dohlížet, doprovázet a asistovat ve všech IANTD Open Water Diver kurzech, ale nesmí vést výcvikové cvičení sám, pokud není pod přímým dohledem kvalifikovaného IANTD Advanced EANx Instruktora.
IANTD Divemaster je kvalifikován plánovat a provádět záchrannou akci při potápěčských aktivitách.
Po dokončení kurzu je divemaster oprávněn vést specializační potápěčské kurzy pro které byl vyškolen. Pokud je kurz prováděn v odlišných podmínkách než je zvyklý, měl by nejdříve získat patřičné zkušenosti.
Požadavky:

Kvalifikace IANTD Advanced EANx Diver nebo Advanced Recreational Trimix, První pomoc zahrnující CPR, Oxygen Provider, a IANTD Rescue Diver nebo ekvivalentní. Pokud je uznána ekvivalentní certifikace, CPR a Oxygen Provider musí být platné pro další 2 roky. Je doporučené mít 2 specializační kvalifikace.
Minimálně 60 doložených ponorů.
Minimální dolní věková hranice je 18 let.

Potápěč záchranář

Tento kurz je určený k výuce záchrany sama sebe a druhého potápěče.

Požadavky:
Kvalifikace Advanced Open Water Diver (pokročilý potápěč na volné vodě) nebo musí prokázat minimálně 10 doložených ponorů v deníku ponorů.
Kvalifikaci Diving First Aid (potápěčská první pomoc), Oxygen Administrator a CPR.
Je doporučena kvalifikace AED.
Musí mít nejméně 18 let.

Potápěč specialista

V těchto kurzech se detailně probírají různá potápěčská prostředí a aktivity, např. potápění pod ledem, suchý oblek, celoobličejová maska, navigace, fotografování, filmování atd.

Potápění do větších hloubek

Cílem tohoto výcvikového kurzu je vedení potápěčů k odpovědnému potápění do maximální hloubky 39 metrů se vzduchem.

Kurz IANTD Deep Diver cvičí potápěče v dovednostech, chování, teorii a plánování hloubkových ponorů. Kurz zůstává v mezích běžných praktik potápění do hloubky 39 metrů a je prvním mezinárodně uznávaným kurzem, v kterém jsou zahrnuty správné a bezpečné praktiky hloubkových ponorů.
Tento kurz je doporučeno vyučovat společně s kurzem IANTD EANx Diver nebo IANTD Recreational Trimix Diver nebo IANTD Advanced Nitrox Diver.
Tento kurz kvalifikuje potápěče k ponorům do 39 metrů.
Požadavky:

Kvalifikace IANTD Advanced Open Water Diver nebo ekvivalentní.
Minimálně 10 doložených ponorů.
Minimální dolní věková hranice je 15 let s povolením rodiče nebo opatrovníka, nebo minimálně 12 let pro junior potápěčskou kvalifikaci, nebo minimálně 18 let bez souhlasu opatrovníka.
IANTD Central Europe s.r.o.
Huťská 3, 141 00 Praha 4
IČ: 457 91 597, DIČ: CZ45791597
E-mail: iantd@iantd.com
www.iantd.cz, www.iantd.com
Home IANTD
IANTD Facebook
IANTD Central Europe s.r.o. , email: iantd@iantd.cz, +420 603 433 023
CZ IANTD
New Cave Diving Navigation

Created by © 2012 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign